Sieviešu atturības biedrība "Baltā Lenta"

Starptautiskās kristīgo sieviešu atturības biedrības "White Ribbon" (dibināta 1874. gadā ASV) locekle.

1 saistītas personas