Kalendārs "Atbalss"

Kalendārs iznāk Rīgā, tā izdevējs Matīss Siliņš ienāk bargas konkurences apstākļos - 1888. gadā ir publicēti vēl 28 dažāda nosaukuma latviešu kalendāri. Ar 1892. gadu publicē tautas ticējumus, 1894. gadā - aicinājumu iesūtīt"tautas gara mantas - teikas, pasakas, parunas", sadarbojas ar teicējiem. Kopumā publicē 4 teikas un 4 gadagājumos arī ticējumus. Iesūtītāju loks - pieci vīri no Vidzemes, starp tiem plašāk pazīstamais tautasdziesmu vācējs Lodziņu Pēteris, biškopis Pāvuls Jansons un skolotājs Kleķeru Kārlis.

"1889.gadā no Maskavas likvidējamies un bijām Rīgā. Te pasāku izdot tā dēvēto «Atbalss» kalendāru», literātiski stingra tautiska satura. Saturu tam sastrādāju visu pats. Sevišķi kā pielikumu tam piedevu klāt pa atsevišķai kādai karšu lapai ģeogrāfiska, vēsturiska vai arheoloģiska satura par Latviju. Kalendāram bija stipri daudz cienītāju. Tā izdošanu turpināju līdz 1898. gadam. " No Matīsa Siliņa atmiņām. Sievietes Pasaule. nr. 2 (1936)

Bez kalendārās daļas izdevumam ir arī literārs pielikums un jau kopš pirmā gada gājuma - ielocē karte, šādā ziņā Matīsa Siliņa kalendārs ir pirmais. Literārajā daļā publicēta oriģinālliteratūra (t.sk. paša Siliņa darbi) un tulkojumi.

Karšu izdošanai izrādoties daudz ienesīgākam biznesa veidam, Siliņš no kalendāra atsakās. Kartogrāfijas ziņā sevišķi nozīmīga kalendāra 2. gadagājumam pievienotā Latvijas karte - pirmoreiz apzīmējums "Latvija" kartē attiecināts arī uz Vitebskas guberņu.


1 saistītas personas