Kurzemes studentu korporācija "Curonia"

Senākā Kurzemes vācbaltiešu studentu organizācija izveidojās Jēnas universitātē 1801. gada 4. decembrī, drīz pēc tam - 1804/05 gada ziemā - arī Georga Augusta Getingenes universitātē, tomēr pirmā studentu organizācija, atbilstoša mūsdienu korporāciju izpratnei jeb "Corps Curonia" saistāma ar Ruprehta Kalra Heidelberga universitāti un 1810. gadu, drīz vien Kurzemes vācieši apvienojās arī Berlīnē un citās Vācijas augstskolās. Kurzemnieku krāsas ir zaļa - zila un balta. Baltijā pirmā Kurzemes vācu studentu organizācija sāka veidoties Tērbatas universitātē ar ciešiem sakariem ar Vāciju ap 1808. gadu. 1922. gadā Jēnā turpina darbu Curonia konvents.

Pēc: https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Baltische_St... [sk.30.11.2020.]