Laikraksts "Plēsums" (1906–1907)

Redaktors izdevējs – Kārlis Štrāls. 1906. gadā iznāk divi numuri – 29. augustā un 1. septembrī, 1907. gadā – četri (no 6. līdz 10. jūlijam), kad ar Baltijas ģenerālgubernatora pavēli laikraksts tiek slēgts.

"Plēsumā"ir plaša hronikas un sludinājumu daļa, nozīmīgākais ir Andreja Upīša rakstu cikls "Mūsudzejnieki", kurā viņš raksturojis Antonu Austriņu, Jāni Akurateru, Kārli Jēkabsonu, Kārli Krūsu, Frici Bārdu. Kārli Skalbi, Jūliju Dievkociņu, Plūdoni un Augusta Saulieša stāstus. Nozīmīgs arī Ādolfa Alunāna raksts "Diletantisms un latviešu māksla" (1907, 7., 9., 10. jūlijs).