Maskavas Valsts pārvaldes universitāte

Skolas sākotne 1880. gadā

1885 Aleksandra komercskola, dibinātājs Maskavas Biržas komitejas priekšsēdētājs, uzņēmējs, tirgotājs N.A.Naidenovs, saņem finanšu ministrijas atbalstu komercskolas organizēšanai, pirmais direktors Aleksejs Ļetņikovs. Augsta līmeņa izglītība, gatavo uzņēmējus, fabriku direktorus, banku vadītājus utml., darbiniekus valsts pārvaldē, vidējās un augstākās mācību iestādēs, kam komerc- un tirgzinību ievirze.

1918 izveido Maskavas rūpnieciski ekonomisko tehnikumu, apvienojot Aleksandra un Nikolaja komercskolas, kā arī Nikolaja II Sieviešu tirgzinību skolu.

1919 Maskavas rūpnieciski ekonomiski praktiskais institūts

1975 Maskavas Valsts pārvaldes universitāte

Pēc: http://100.guu.ru/ [24.11.2020.]