Maskavas Pētera Pāvila skola

Skola jau 17.gs. izveidota pie Maskavas vācu Pētera Pāvila baznīcas kā vācu luterāņu skola, ēka iet bojā 1812. gada ugunsgrēkā. Atjauno baznīcu un 1824. gadā atver vācu zēnu skolu, 1829. gadā - meiteņu skolu, augsts līmenis, ļoti populāra, mācās daudz krievu. Zēniem 8gadīgs apmācības kurss, atšķirīgām ticībām piederīgiem - atšķirīga ticības mācība, plašs svešvalodu spektrs. 19.gs. vidū skolai nostiprina praktiskāku ievirzi ar gk. vācu, krievu un franču mācību valodu, fakultatīvi arī latīņu un angļu valoda, orientēta uz tirgotāju gatavošanu, māca tehnisko mehāniku, komercģeogrāfiju, grāmatvedību utml. 1879. gadā skolu iekļauj vispārējā Krievijas izglītības sistēmā ar ģimnāzijas un reālskolas apmācības programmām, vācu kā apmācības valoda saglabājas līdz I pasaules karam, krieviski - pareizticīgajiem ticības mācība un daži citi kursi; joprojām 1/3 krievu, lai nodrošinātu bērniem integrāciju krievu - vācu bilingvālā vidē, 19./20.gs. mijā ģimnāzijai un reālskolai atver sagatavošanas skolu, kurā uzņem bērnus no 7 gadu vecuma. Ar 1918. gada 23. janvāra dekrētu skolas darbība tiek apturēta.

Pēc: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D...[24.11.2020]

1 saistītas personas