Rīgas Akadēmiskā ģimnāzija

Skola izveidota no bijušās Rīgas Domskolas, sagatavo audzēkņus studijām Eiropas universitātēs, darbojas atbilstoši Rīgas rātes likumam Leges gymnasii Rigensis. Pirmais inspektors - Hermanis Samsons, dod padziļinātas zināšanas protestantiskajā teoloģijā un filozofijā, ar 1640. gadu arī juridiskajās zinībās. Skola darbojas līdz 1710. gadam, kad Rīgu iekļauj Krievijas impērijas sastāvā, pārveido par klasisku ģimnāziju.

No: http://vesture.eu/R%C4%ABgas_akad%C4%93misk%C4%81_... [sk.12.11.2020.]

2 saistītas personas