Niskijas Pedagoģiskais seminārs

Brāļu draudzes 1760/61 gadā dibināta, piētisma idejās balstīta, mācību iestāde. Apmācība balstīta garīgā un praktiskā darba un iemaņu attīstībā, būtiska loma atbildības sajūtas, savstarpējo rūpju un līdztiesības izpratnes izkopšanai. 1841. gadā skolai tiek izveidots īpašs sporta laukums, 1861. gadā - arī īpaša vingrotava, viena no senākajām šāda veida celtnēm Vācijā. Skolas hernhūtiskā ievirze netraucē tās modernizācijai, 19. gadsimtā tajā iespējams apgūt angļu un franču valodu. 1897/98 gadā zēnu skolu apvieno ar pedagoģisko semināru. 1930.gados skolu pārveido par ģimnāziju, saglabā piētisko ievirzi. 1944. gadā, īsi pirms kara beigām to pārveido par laicīgu mācību iestādi, tomēr 1946. gadā lielākā daļa skolotāju ir brāļu draudzes locekļi. 1950. gados pārdēvē par Niskijas vidusskolu, šodien tās tradīcijas turpina Frīdriha Šleiermahera Niskijas ģimnāzija.

1 saistītas personas