Žurnāls "Ulubele"

Žurnāls "Ulubele" (pašu jauniešu žurnāls ētikai, mākslai, sportam un atpūtas brīžiem) iznāca no 1951. līdz 1955. gadam.

1951. gada 15. novembrī Vācijā Jauniešu apgāda kopa sāka izdot jauniešu žurnālu ētikai, sportam un vaļas brīžiem – "Ulubele". Žurnāla galvenais redaktors bija Ēriks Berkmanis, redaktori – ASV – Henrijs Nordens (īst. v. Ivars Avots), Anglijā – Indra Gubiņa. Žurnālu drukāja Andreja Ozoliņa apgādā Eitinā (Eutin) Vācijā. Šim izdevumam bija savi pārstāvji ASV, Kanādā Anglijā, Zviedrijā, Francijā, Austrālijā, jo tā iecere bija vienot un apvienot latviešu jauniešus dažādās pasaules malās, tos iesaistīt un runāt par viņu problēmām, domām, ilgām, arī rosināt literārai jaunradei.

Sākumā bija iecere žurnālu izdot divas reizes mēnesī, tomēr izdevumu māca finansiālas grūtības un līdz 1955. gadam neregulāri iznāca septiņi numuri.

Žurnāla izdošanas gaitā mainījās arī redaktori, neilgu laiku ar izdevuma veidošanu nodarbojās Zeltīte Avotiņa, Kristaps Valters (bija arī “Raksti” redaktors), Mudīte Austriņa (arī “Raksti” redaktore), Modris Mednis (jauniešu žurnāla “Neiemītā taka” Filadelfijā redaktors), Roberts Mūks.

Izdevuma literārie un mākslinieciski konsultanti bija rakstnieks Pāvils Klāns un gleznotāja Erna Geistaute.

1 saistītas personas