The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing

Autorības, lasīšanas un izdevējdarbības vēstures biedrība.

1 saistītas personas