Embūtes evaņģēliski luteriskā draudze

Luterāņu mācītāju vārdi zināmi kopš 1548. gada. Līdz 1918. gadam Embūtes filiālbaznīca ir Nīgrande, pēc tam tā kļūst patstāvīga draudze. 2. pasaules kara beigās baznīca un mācītājmuiža sagrautas, pēc kara no Lietuvas atgriezies mācītājs Freibergs un kalpojis Nīgrandes baznīcā, sniedzot dievkalpojumus arī embūtiešiem. 1950. gadā mācītājs izsūtīts, draudze beigusi eksistēt.

Mācītāji: Johans Georgs Grube; Kārlis Lundbergs (Lundberg, 1883-1923); Alfrēds Freibergs (1925-1945).

1991. gadā tā atjaunota. 2020. gadā dievkalpojumi notiek divreiz mēnesī "Vibiņos", Lauku ielā 2, blakus Embūtes pagasta padomes ēkai, Embūtē, Vaiņodes novadā. Mācītājs Kārlis Puķītis apkalpo Priekules, vaiņodes,Bunkas un Embūtes draudzes.

1 saistītas personas