Jaunjelgavas apriņķa skola

Jaunjelgavas apriņķa skola, iespējams, nodibināta jau 19. gadsimta sākumā, sekojot valsts skolu likumam. Mācības notika vācu valodā. 19. gadsimta otrajā pusē (pēc 1866. gada) pamazām sākas vācu apriņķa skolu pārveide par krieviskām pilsētas skolām un reālskolām.


2 saistītas personas