Tērbatas Veterinārais institūts

Tērbatas (Tartu) Veterinārais institūts pārmanto tradīciju no Tērbatas Veterinārās skolas (dib.1848), pastāv no 1873. līdz 1918. gadam, beidz 119 absolventi, kas saistīti ar Latviju, izaudzina nopietnus pētniekus (K.Helmanis - trakumsērgas pētnieks; O.Kalniņš - zirgu tuberkulozes izpēte; A. Bertušs u.c.). K. Helmanis dibina Pēterburgas eksperimentālo veterināro laboratoriju, vēlāko - Eksperimentālās medicīnas institūtu. Citi absolventi - prof. E.Paukuls un doc. V.Brencēns - LU VMF dibinātāji un pirmie dekāni, ienes Tērbatas akadēmisko garu. 12 no Tērbatas institūta absolventiem vēlāk kā vetārsti Lavijas armijā, vienu nošauj 1905. gadā cara ohranka, piecus represē padomju laikā. Nodibinoties neatkarīgai Igaunijai, Tērbatas institūtu ieskaita TU sastāvā kā VMF, savukārt Tērbatu nebeigušie latviešu studenti pārgāja uz LU un veidoja VMF sākumu. LU VMF izveido 1919. gada septembrī, oficiāls dibināšanas datums - 28. septembris, mācās 8 studenti.

No: G. Preinbergs. Latvijas veterinārārstu biogrāfiskā enciklopēdija. Rīga, 2004.

2 saistītas personas