Krustpils 1. vidusskola

Krustpils Valsts pamatskola dibināta 1918. gadā. 1924. gadā skolu pārdēvēja par Krustpils Valsts 6-klasīgo pamatskolu, 1944. gadā par Krustpils Valsts nepilno vidusskolu, bet 1953. gadā par Krustpils 1. vidusskolu.

1950. gados skolā strādāja daudzi vecā kaluma pedagogi, starp kuriem bija Helēna un Modests Trepši, Austra Losberga, Helēna Utnāne un Vera Līce, Jānis Alfrēds Bērziņš (fizkultūras pasniedzējs), kuriem pievienojās Guna Bērziņa un Ženija Sakare (latviešu valodas pasniedzējas), Vilma Ozoliņa (vēstures pasniedzēja), Anna Virse (fizikas, matemātikas pasniedzēja), Lidija Krustiņa-Tetere (angļu valodas pasniedzēja), Dzintra Gavriloviča (ģeogrāfijas pasniedzēja), Francis Sjomkāns (fizkultūras pasniedzējs). Vecajā skolas ēkā skolēni mācījās divās maiņās, trūka klašu telpu, nebija sporta zāles. Šo trūkumu novēršanai valdība piešķīra līdzekļus jaunas skolas būvniecībai.

Līdz pat 1960. gadam skola atradusies ēkā Rīgas ielā 198.

1959. gada maijā tika ielikts pamatakmens jaunās skolas ēkas celtniecībai, bet 1960. gada 23. janvārī notika jaunās ēkas (Slimnīcas ielā 5) atklāšana, uz kuru pārgāja skolas kolektīvs. Skolas atklāšanas svinībās piedalījies izglītības ministrs Vilis Samsons.

1962. gadā, Krustpilij un Jēkabpilij apvienojoties vienā pilsētā, skola tika pārdēvēta par Jēkabpils 3. vidusskolu.

1 saistītas personas