Bostonas evaņģēliski luteriskā Trimdas draudze

Bostonas evaņģēliski luteriskā Trimdas draudze daļa ir daļa no LELBA (Latv.Ev.lut.baznīcas Amerikā) http://www.bostonlatvians.org/draudze.html

Izveidojusies 1890. gadā, latviešu pirmās izceļošanas laikā, draudzē sevišķi daudz jaunu locekļu pēc 1905. gada revolūcijas, t.sk. sociāldemokrāti.

1 saistītas personas