Plāņu Sarkaņu pamatskola

Skolā no 1908. līdz 1912. gadam mācījies dzejnieks Jānis Ziemeļnieks. Līdz mūsdienām nav saglabājusies.

2 saistītas personas