Rīgas Meža skola

Rīgas Sanatorijas internātpamatskola, ko tautā sauc par meža skolu, atrodas Šmerļa meža vidū. Pirmās ziņas par skolu – Meža skola dibināta 1928.gadā. To atvēra tuberkulozes apkarošanas biedrība Biķernieku sanatorijas telpās. Tās gaidīja mitrajos pagraba dzīvokļos novārgušos bērnus, lai tie varētu skolā atgūt fiziskos un garīgos spēkus pedagogu un medicīnas darbinieku vadībā. Skolā uzņēma 50 audzēkņus.

Skolā kā skolotāji strādājuši Latvijā pazīstami pedagogi. Dabas zinības un ģeogrāfiju mācīja skolotājs Pāvulāns, zīmēšanu – skolotājs Upīts, kas vēlāk bija profesors Latvijas Mākslas akadēmijā. Savulaik Meža skolā par skolotāju strādājis arī komponists Marģeris Zariņš. Dažādas tabulas un diagrammas skolas telpām gatavojis vēlākais Rīgas kinostudijas režisors Leimanis.

Avots: http://www.rsis.lv/index.php?page=vesture

1 saistītas personas