Užavas jūrskola

Užavas jūrskola dibināta 1870. gadā ar Kr. Valdemāra atbalstu, Krišjānim Dinsberģim ieguldot savus personīgos līdzekļus, atradusies jūrmalas joslā Nikažu/ Nīkašu mājās, ap kilometru no Užavas centra. Skolā māca: ticības mācību, krievu valodu, aritmētiku, ģeometriju, fiziku, ģeogrāfiju, kuģu kompasa lietošanas mācību, rasēšanu un glītrakstīšanu. Statuss Prigotoviķeļnaja morehodnaja škola [jūrnieku pamatskola], trīsgadīgs kurss, skolas absolventi iegūst tiesības karaklausības gadījumā tikt ieskaitītiem kara flotes dienestā. Līdzīgas skolas arī Mazirbē, Rojā, Ģipkā. Šī skola – pirmā mācību iestāde Užavas pagastā. Pirmajos gados skolā strādājis tikai viens skolotājs – pats K.Dinsbergs, mācījušies ap desmit audzēkņi. Dinsberga vadībā skola darbojas līdz 1872, kad Dinsbergs arestēts un turpmāk divus gadus turēts apcietinājumā.

No: H.Dorbe. Užavas jūrskola. Padomju Venta, 7(1973), 13. janv.

Citur minēts, skola sākusi darboties 1882. gadā, pastāvējusi līdz 1897./98. mācību gadam, 15 gados mācījušies 157 audzēkņi, 12 no tiem ieguvuši kabotāžas stūrmaņu tiesības.

No: A. Bandrevičs. Latviešu kuģniecības stāvoklis bēgļu laikmetā. Rīga, 1918, 19.lpp.


1 saistītas personas