Bauskas evaņģēliski luteriskā draudze

Pašreizējā mūra baznīca celta 16. gadsimtā, kad tur izveidojusies vācu luterāņu draudze, 16. gadsimta beigās - 1573. gadā celta arī sv.Trīsvienības baznīca Bauskā, latviešu draudzes vajadzībām, taču jau 1705. gadā sliktā stāvoklī un pēc 1733. gada dievkalpojumi kā vācu, tā latviešu draudzei notikuši Bauskas sv. Gara baznīcā.

1 saistītas personas