Kārļa Dziļlejas fonds

Kārļa Dziļlejas fonds savu darbību sāka 1995. gada 18. maijā. Katru rudeni, sākot no 1996. gada, fonds izsludina Latvijas augstskolu studentiem pētniecisko darbu (semestra, bakalaura un maģistra darbu grupās) konkursu. Laureāti tiek apbalvoti un prēmijas tiek pasniegtas decembrī, kad ir Kārļa Dziļlejas dzimšanas diena. Nauda prēmijām nāca no Ilzes Zīvertes piešķirtajiem līdzekļiem. Jau vairāk kā 15 gadus balvas pasniegšana ir notikusi Jāņa Akuratera muzejā. Māras dīķa otrā krastā atrodas Ilzes tēva Kārļa Dziļlejas māja..