Fraternitas Lataviensis

28 studenti 1926. gada 16. septembrī vienojās par jaunas latviešu studentu korporācijas dibināšanu. Sākās straujš un intensīvs darbs jaunās
korporācijās tālākajā izveidošanā. Šajā organizēšanas darbā jo sevišķi nopelni ir pirmām senioram Ādolfam Kraulim un filistriem-dibinātājiem Ansim Bergmanim, Kārlim Bērziņam, Arvīdam Prāmam, Pēterim Pūliņam, Verneram Rūtenbergam, Ādolfam Šildem, Atim Zemrovskim-Zemturim.
Jaunā korporācija, uz vēsturnieka Matīsa Šiliņa un Lettonia's filistra Dr. Jāņa Sandera ieteikuma, izvēlējās par savu vārdu senā Krustpils novada nosaukumu "Latava" un, pievienojot latīnisko galotni, korporāciju nosauca „Latavia", un izraugot krāsas: melns-zils- zelts.