Fraternitas Rusticana

Studentu biedrība. Dibināta 1921. gada 2. novembrī Latvijas Universitātē nodibinātajā Jelgavas latviešu studentu biedrībā. 1926. gada rudenī tā tika pārveidota studentu - vīriešu slēgtā organizācijā, kas cieši sadarbojās ar Latvijas Zemnieku savienību. Jaunajai studentu organizācijai deva nosaukumu Fraternitas Rusticana - Zemnieku brālība.

Par Goda filistriem 1926. gada rudens semestrī tika uzņemti Latviešu Zemnieku savienības vadošie politiķi - Dr. agr. et Dr. oec. h.c. Kārlis Ulmanis, tautsaimnieks Ādolfs Klīve, kopš 1920. gada semestra arī prof. Dr. hist. h. c.Augusts Tentelis.

Konventa dzīvoklis Latvijas brīvvalsts laikā atradās Lielajā Grēcinieku ielā 25 (kara laikā ēka gājusi bojā). Latvijas brīvvalsts laikā rustikāņi veidoja Latviešu zemnieku savienības Akadēmiskās sekcijas kodolu, viņu rokās atradās daudzi atbildīgi amati valsts iestādēs, saimnieciskos uzņēmumos, bankās utml.

Fraternitas Rusticana slēdza 1940. gada 12. jūlijā. Darbība tika atjaunota trimdā 1951. gadā, bet Latvijā to atjaunoja Zemnieku savienības vecbiedru grupa 1990. gada 30. augustā. Latvijas brīvvalsts laika statūtu darbība atjaunota 1993. gada 16. februārī. Atjaunotās Fraternitas Rusticana pazīstamākie filistri ir vairāki Latvijas Zemnieku savienības vadošie politiķi – bijušais valsts prezidents Guntis Ulmanis, Aivars Berķis, biedrības ilggadēji seniori: vēsturnieks Elmārs Pelkaus, rakstnieks Francisks Usāns, uzņēmējs Jānis Java, mācītājs Visvaldis Varnesis Klīve, vēsturnieks Antonijs Zunda.

Latvijā tiek izdotas "Fraternitas Rusticana Vēstis", ASV - "Fraternitas Rusticana Informācijas biļetens".

Konventa dzīvoklis: Artilērijas ielā 34/2, Rīgā.

Krāsas:

Violets simbolizē enerģiju, izturību, mieru, koncentrēšanos un atbildību, rosina uz jaunradi

Zelts ir mūžības un apskaidrības simbols

Devīzes:

Sirds - zemnieka gods

Laiki mainās - personība paliek