Apgāds "C.J.G. Hartmann"

Grāmatu apgāda darbību Rīgā Karls Johans Gotlībs Hartmans (Hartmann, 1770-1828) uzsāk 1795. gadā, vēlāk, kad Hartknohs jaunākais atstāj Rīgu, viņš pārņem Hartknoha biznesu. Hartmans izdod galvenokārt vācu grāmatas Rīgā līdz savai nāvei 1828. gadā, turpmākos gadus apgādā grāmatas izdod Kristiāns Ferdinands Hartmans, vēlāk arī Hartmans un Neumans, daļu no apgāda biznesa iegūst arī Francens (Franzen).

1 saistītas personas