Der Zuschauer

Laikraksts Der Zuschauer ("Skatitajs") iznāk Rīgā no 1807. gada jūlija vidus līdz 1856. gadam trīs reizes nedēļā. To izveido un gandrīz līdz savas dzīves pēdējiem gadiem vada Garlībs Merķelis. Līdzīgi kā izdevums Supplement-Blätter zum Freimüthigen (1807-1819), kas arī ir Merķeļa pārziņā, tas aizsāk jaunu preses izdevuma formu - pretkara propagandu. Avīzei nozīmīga loma cīņā pret Napoleona agresīvajiem nolūkiem Austrumeiropā.

Avīzei ir dažādi, galvenokārt, galvenokārt literāri mākslinieciski pielikumi:

Beilage zum Zuschauer (1807-1850), Glossen, 1-9 (1813), Literarische Beilage (1810), Das Nebenblatt zum Zuschauer (1817), Zeitung für Literatur und Kunst (1811-1812), Extrablatt zum Zuschauer (1813-1850),Literarischer Verkündiger in Russland (1815), Beilage zum Zuschauer und Provinzblatt (1829-1830), Extra-Beilage zum Zuschauer (1833-1841), Dramaturgische Beilage zum Zuschauer (1837).

Pielikumu Extrablatt zum Zuschauer 1838. un 1839. izdod K.E.Napjerskis (Napiersky, 1793-1864).

Laikraksts iznāk Karla Johana Gotfrīda Hartmana (Hartmann) apgādā.


1 saistītas personas