Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen

Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen ("Berlīnes Ziņas par Valsts un Zinātnes Lietām") ir laikraksts, kas iznāk Berlīnē no 1740. gada 30. jūnija līdz 1872. gada 2. jūnijam. To izdod apgāds Haude&Spener. Laikrakstam ir arī dažādi pielikumi, t.sk. literārs pielikums. Tas ir izdevumu Potsdammischer Staats- und gelehrter Mercurius (Haude, 1735), savukārt 1872. gadā tas turpina iznākt ar nosaukumu Spenesche Zeitung (Haude&Spener), Laikraksts iznāk 6 reizes nedēļā. Daļa no sējumiem lasāma arī digitāli.

1 saistītas personas