Apgāds "Nicolovius"

Vācu apgāds "Nicolovius" darbojas Kēnigsbergā no 1790 līdz 1818. gadam, kad tas tiek pārdots brāļiem Borntrēgeriem (Borntraeger). Apgāda dibinātājs ir MatiassFrīdrihs NICOLOVIUS (Nicolovius, 1768-1836). Viņš apgūst izdevēja prasmi Rīgā pie Johana Frīdriha Hartknoha un 1790. gadā Kēnigsbergā atver savu grāmatveikalu un sāk izdot pirmās grāmatas. Nikoloviuss ir izdevus J.G.Hamana, A.Kocebū, kā arī I.Kanta u.c. darbus.

1 saistītas personas