Dzērbenes evaņģēliski luteriskā draudze

Dzērbenes un Drustu draudze minēta jau 1457. gadā. 17. gadsimtā Raunas diakonāts. 1652. gadā uzbūvēta jauna koka baznīca, kas Ziemeļu kara laikā nodeg. 1721. un 1726.gadā uzcelta no jauna. 1839-1842 uzcelta mūra baznīca. Filāldraudze Drustos - baznīca uzcelta 1616. gadā, bet arī Ziemeļu kara laikā nodegusi. 1750. un 1835-38 gadā celtas jaunas baznīcas. Draudzes mācītājs pārrauga arī Auļus, Nēķenu, Vecdrustus, Gustu, Briņģus, Gatartu. Pirmais mācītājs latvietis Kārlis Irbe (1888-1905).