Apgāds "Johann Jakob Kanter"

Grāmattirgotāja Johana Jākoba Kantera (Kanter, 1738-1786) apgāds. Tas dibināts kā grāmatveikals un apgāds vienlaikus Kēnigsbergā 1760. gadā. Kopš 1765. gada turpat darbojas arī bibliotēka grāmatu lasīšanai par samaksu. Kanteram arī privilēģija izdot avīzi Königsbergsche Gelehrte und Politische Zeitung ("Kēnigsbergas Zinātņu un Politikas Avīze", 1764-1796), tā pielikumam liela kultūrvēsturiska nozīme, to kādu laiku vada Hāmanis, tajā publicējas arī Kants un Herders, tomēr neiztur konkurenci, 1781. gadā uzņēmums piedzīvo krīzi, Kanters avīzi un grāmatveikalu pārdod. Kantera izdevniecībai bija filiāles Elbingā un Jelgavā (1763-1766), kā arī Rīgā (kopš 1767 Hartknohs). Jelgavas filiāli vadīja Johans Frīdrihs Hartknohs, kas 1767. gadā pārcēlās uz Rīgu un atvēra tur savu pastāvīgu apgādu. Izdod salīdzinoši maz grāmatu - no 1761.-1778. gadam grāmatu meses katalogā pieminēti 139 nosaukumi, bet 1765. gadā Kanters, piemēram, izdod 16 dažādu nosaukumu grāmatas, daudz tulkojumu no franču valodas, kā arī grāmatu par prūšu un poļu vēsturi. Tomēr laikabiedri daudz labprātāk savus manuskriptus uztic Hartknoham, ne Kanteram. Kantera grāmatveikals ir savam laikam nozīmīga inteliģences un universitātes studentu pulcēšanās vieta.

1 saistītas personas