Igaunijas Zinātņu akadēmija. Underes un Tuglasa Literatūras centrs

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus on Eesti Teaduste Akadeemia jeb Igaunijas Zinātņu akadēmijas Underes un Tuglasa pētniecības centrs ir zinātniskipētnieciska organizācija. Tā misija - igauņu literatūras pētniecība vēsturiskā un teorētiskā perspektīvā vēsturiski daudzvalodīgās Baltijas literārās telpas un pasaules literatūras tendenču kontekstā, kā arī kultūras un literārās domas un ideju izzināšana globāli svarīgu tēmu ietvaros - diskursa analīze, retoriskie un naratoloģiskie kultūras modeļi, postkoloniālā teorija un kultūrpārneses teorija, "jaukta" vēsturiska pieeja, atmiņu kultūras un dzimumdiferences studijas, Centra uzmanības lokā ir daiļliteratūras un teātra teksts, kā arī plašs loks cita veida tekstu filozofijā, pedagoģijā, publicistikā, kas piedāvā iespēju izzināt un atklāt Baltijas telpu Eiropas ideju vēstures ietvaros.

Galvenie pētnieciskie virzieni:

igauņu literatūra 20. gadsimtā (t.sk. F. Tuglasa, M. Underes un A. Adsona darbi)senākā posma igauņu literatūra un Baltijas vācu literārā kultūra no 13. līdz 19. gadsimtam un vācu un latīņu kultūras loma igauņu kultūras procesā Kultūridentitātes mehāniski igauņu literārajā kultūrā (autoģenēze, kultūrpārnese un cultural transfer un kultūru krustpunkti)Baltijas literārā telpa un literārās attiecības starp Latviju, Igauniju un SomijuRetorikas un diskursa studijas igauņu un Eiropas kultūras izpratneidrāmas un teātra pētniecība

1 saistītas personas