Biedrība "Dramaturgu asociācija"

Biedrība "Dramaturgu asociācija" dibināta 2019. gada 12.jūlijā. Tās mērķis ir veicināt latviešu dramaturģijas attīstību, kā arī publicētās un nepublicētās dramaturģijas kā Latvijas kultūras būtiskas sastāvdaļas saglabāšanu, sistematizēšanu un pieejamību sabiedrībai. Prioritāte – mūsdienu oriģināldramaturģija latviešu valodā.