Engures jūrskola

Savā laikā Engures jūrskola ir bijusi viena no 10 Latvijas jūrskolām, kuru dibināšanu ierosinājis Krišjānis Valdemārs. Skola dibināta 1875. gada 2. maijā. Pēc 1867. gada jūrskolu likuma tā bijusi 1. (zemākās) kategorijas, tad pēc 1880. gada – 2. kategorijas jūrskola, bet pēc 1902. gada likuma tā pārstāja darboties kā profesionāla jūrskola un tika iekļauta sagatavošanas jūrskolu kategorijā. No 1875. līdz 1898. gadam jūrskolā mācījās 413 skolnieki.

Engures jūrskola darbojās līdz 1. pasaules karam, 1915. gadā to evakuēja uz Krieviju.

Mūsdienās bijušajā Engures jūrskolas ēkā atrodas Saieta nams.

1 saistītas personas