Žurnāls "Journal of Baltic Studies"

Žurnāls "Journal of Baltic Studies" ir Baltijas izpētei veltīts starpdisciplinārs zinātnisks žurnāls, kas dibināts Baltijas studiju veicināšanas apvienības (AABS) paspārnē. Tā sākotne saistāma ar 1970. gadu, kad nāk klajā žurnāls "Bulletin of Baltic Studies" (1970-1971). 1972. gadā žurnāls iegūst savu pašreizējo nosaukumu un iznāk regulāri četras reizes gadā, pašlaik Taylor&Francis apgādā. Žurnālam ir starptautiska redkolēģija, kas tradicionāli iekļauj pārstāvjus no visām trim Baltijas valstīm (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas), kā arī pētniekus, 20. gadsimta pirmajā pusē izceļojušās Baltijas inteliģences pēctečus un Baltijas pētniekus no visas pasaules. Žurnāls ir iekļauts virknē starptautiski pazīstamu datu bāzu: Scopus, Thomson Reuters Arts&Humanities; American Bibliographical Center; Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography (BL) ; Bibliography of the History of Art; Current Contents / Arts & Humanities; Historical Abstracts; MLA Abstracts of the Modern Languages Association; Thomson Reuters Social Sciences Citation Index® (SSCI)

1 saistītas personas