Žurnāls "Filma un Skatuve"

Izdevums 20. gs. 30. gados.

1 saistītas personas