Mēnešraksts "Proletariets" (1902–1917)

Zinātnisks, politisks un literārisks mēnešraksts "Proletariets".


Izdošanas ziņas: Bostona, Latviešu sociāldemokrātu savienība.

1 saistītas personas