Das Inland

Iknedēļas laikraksts Das Inland. Eine Wochenschrift für Liv-, Esth- und Curländische Geschichte, Geographie, Statistik und Litteratur ("Iekšzeme. Iknedēļas raksts Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes vēsturei, ģeogrāfijai, statistikai un literatūrai") iznāca Tartu no 1836. gada līdz 1863. gadam vācu valodā. Gadu gaitā publicēja nozīmīgus pētījumus Baltijas kultūrvēsturē.

Pielikumi: Literärische Beilage ("Literārs pielikums", 1837-1840), Beilage für Original-Beiträge zur Literatur der Ostsee-Provinzen ("Pielikums Baltijas provinču oriģinālliteratūrai", 1846-1847), Beilage für Pädagogische Aufsätze und Nachrichten ("Pielikums pedagoģiskiem rakstiem un jaunumiem", 1846-1848).

Redaktori: Frīdrihs Georgs fon Bunge (Bunge, 1802-1897), Teodors Beize (Beise, 1818-1878), Karls Reintals (Reinthal, 1797-1872). Ar izdevumu sadarbojās, piemēram, Frīdrihs Reinholds Kreicvalds (Kreutzwald, 1803-1882).

Avīzi izdod C.A.Kluge Tērbatā.

Izdevums lasāms vietnē www.periodika.lv (1836-1862).

1 saistītas personas