Mēnešraksts "Nordisches Archiv"

Mēnešraksts Nordisches Archiv ("Ziemeļu arhīvs") iznāk Rīgā un Leipcigā no 1803. līdz 1808. gadam, tā izdevējs ir mūziķis un aktieris Johans Kristofs Kafka (Kaffka, 1754-1815), kaut arī titullapā uzrādīta Krievijas vācu izglītoto ļaužu biedrība (Gesellschaft von Gelehrten in Deutsch-Rußland) . Izdevums veltīts Eiropas, t.sk. Baltijas kultūras dzīves apskatam. No 1807. gadā Kafka izdod arī pielikumu Miscellaneen zum Nordischen Archiv ("Dažādi raksti Ziemeļu arhīvam).

1 saistītas personas