Wöchentliche Unterhaltungen für Liebhaber deutscher Lektüre in Rußland

Iknedēļas izdevums Wöchentliche Unterhaltungen für Liebhaber deutscher Lektüre in Rußland (“Iknedēļas laika kavēklis vācu lasāmvielas mīļotājiem Krievijā”) ir veltīts Baltijas vācu kultūrai. Tas iznāk Jelgavā no 1805. gada līdz 1807. gadam, bet 1808. gadā ar nosaukumu Neue Wöchentliche Unterhaltungen größtentheils über Gegenstände der Literatur und Kunst („Jaunais iknedēļas laika kavēklis galvenokārt par literatūras un mākslas tēmām“). Izdevuma redaktors ir Johans Frīdrihs fon Reke (von Recke, 1764-1846). Atbilstoši fon Rekes iecerei, izdevums ir arī savdabīga diskusiju platforma par aktuālajiem jautājumiem - par Šellinga filozofiju, par jauno liturģisko kārtību luterāņu baznīcā utml.

1 saistītas personas