Jelgavas pils

Jelgavas pils ir bijusī Kurzemes hercogu rezidence Jelgavā, celta 1738-1740 un 1763-1772. gadā pēc hercoga Ernsta Johana Bīrona pavēles bijušajā Livonijas ordeņa pils vietā un arhitekta F.B.Rastrelli projekta. 1788. gada 22. decembrī pilī ugunsgrēks, glābjot arhīvu no liesmām, smagi kājas apsaldē Johans Frīdrihs fon der Reke.

1798.-1800. un 1804.-1807. gadā Jelgavas pilī mitinās Francijas karalis Ludviķis XVIII ar galmu.

1795. gadā pēc Kurzemes hercogistes iekļaušanas Krievijas Impērijas sastāvā pilī izveido guberantora rezidenci un guberņas administrāciju. Tas pastāv līdz 1915. gadam. Pili noposta 1919. gada novembrī. 1936. gadā to nodod Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātei, izveidojot Jelgavas Lauksaminiecības akadēmiju, pili pārbūvē un papildina ar jaunu korpusu pēc Eižena Laubes projekta. Pils sagrauta 1944. gadā, bet pilnībā atjaunota. Pēc II Pasaules kara atjaunošanas darbi pabeigti 1961. gadā.