Mēnešraksts "Darba Rīts"

Mākslas, zinātnes un proletāriskās kultūras mēnešraksts, iznācis Maskavā 1919. gadā.

1 saistītas personas