Apgāds "Ludwig Hartung"

Hartungs Ludvigs (# 1850–1858) – grāmatu iespiedējs un tirgotājs.

1850 nodibinājis spiestuvi Kungu un Mārstaļu ielas stūrī. 1850–1858 laidis klajā ap 80 iespieddarbu latviešu valodā, t.sk. vairākus latgaliešu rakstu valodā. 1856–1858 laikraksta „Mājas Viesis” iespiedējs un izdevējs. Par H. spiestuves vadītāju strādājis E. Plātess, no 1851–1858 Plātess bijis H. spiestuves līdzīpašnieks. 1858 Plātess atpircis H. spiestuves daļas un kļuvis par spiestuves īpašnieku

1853 pie spiestuves H. atvēris pirmo latviešu grāmatu veikalu, sludinājumos minot, ka pārdos visas latviešu grāmatas bez tirdzniecības uzcenojuma.

Av.: [Leitāns, A.] Mans mīļais draugs. R., [1853.] Literatūra un Māksla. 1968, 17. febr. Slud. Mājas viesis. Nr. 11, 1856 un Nr. 1, 1859.

L.Limane

1 saistītas personas