Magazin, herausgegeben von der Lettisch-Litterärischen Gesellschaft

Latviešu literārās biedrības / Latviešu draugu biedrības periodisks izdevums vācu un latviešu valodā (1828-1936)

1 saistītas personas