Rīgas Bībeles biedrība

1813. gadā ar Britu un Ārzemju Bībeles biedrības palīdzību nodibinātas Krievijas Bībeles biedrības filiāles - Kurzemes un Rīgas Bībeles biedrības ar nodaļām dažādās Latvijas draudzēs. Rīgas Bībeles biedrības pirmie prezidenti ir virskonsistorijas prezidents grāfs L. Mellīns un ģenerālsuperintendents K. Zontāgs. 1841. gada novembrī Karls Širrens, vēlākais Rīgas Jāņa draudzes mācītājs (1846-1848) organizē t.s. Rīgas filiāli, kas pazīstama arī kā Rīgas latviešu Bībeles biedrība, ko var uzskatīt par pirmo tieši latviešiem domāto Bībeles biedrību. Karls Širrens arī Rīgas Jāņa skolas dibināšanas iniciators. Ar 1841. gadu tiek rīkoti arī Bībeles svētki.

1826. gadā ar ķeizara Nikolaja I pavēli Krievijas impērijas teritorijā Bībeles biedrības tiek slēgtas, bet vēlāk to darbība tiek atjaunota.20. gs. periodā starp abiem pasaules kariem Latvijā darbojās vairāku ārzemju Bībeles biedrību filiāles, kas tika slēgtas Padomju okupācijas gados. Bībeles biedrības darbs tika atjaunots īsi pirms PSRS sabrukuma. Latvijas Bībeles biedrība dibināta 1989. gadā. Tās darbā piedalās visu tradicionālo kristīgo konfesiju pārstāvji. LBB ir Apvienoto Bībeles biedrību locekle.

No: Latvijas Bībeles biedrības mājaslapas: http://www.bibelesbiedriba.lv ; V.Tēraudkalns. Bībeles biedrības Latvijas teritorijā 19. gadsimtā un 20.gs. sākumā. Krāj.: Bībele: raksts, teksts, kultūrvide III. Rīga: Latvijas Bībeles biedrība, 2005, 214.-239.lpp.

1 saistītas personas