Rīgas pašvaldības policija

Rīgas pašvaldības policijas pamatuzdevumi ir likumpārkāpumu profilakse; kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana; par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un konvojēšana; Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā. Avots: https://rpp.riga.lv/par-mums/darbibas-joma/