Latvijas Dievturu draudze

1926. gada 26. jūlijā Garīgo lietu pārvalde apstiprināja Ernesta Brastiņa iesniegto Latvijas Dievtuŗu draudzes izveides pieteikumu, E. Brastiņa vadītā Latvijas Dievturu sadraudze, kas turpmāk reprezentēja dievturību, tika reģistrēta 07.10.1927. (1929 pārreģistrēta par organizāciju Latviešu dievturu sadraudze, apvienojot trīs Rīgas, kā arī Valmieras, Jelgavas un Liepājas draudzes). Brastiņš kļuva par draudzes pirmo dižvadoni. Viņš arī sagatavoja dainu izlases "Latvju Dieva dziesmas”, : Tikumu dziesmas” u. c. grāmatas, kā arī "Ceroksli”, kurā jautājumu un atbilžu veidā apskatīti dievturības principi un dievturības pamati.

Starpkaru perioda aktīvākie dievturi un tiem simpatizējoši intelektuāļi bija Kārlis Marovskis-Bregžis, Ernests Brastiņš, Voldemārs Reiznieks, Viktors Eglītis, Valdemārs Dambergs, Alfons Francis, Alfrēds Goba, Juris Kosa, Alfrēds Kvālis, Jēkabs Jansons-Saiva, Jānis Norvilis, Artūrs Salaks, Apsesdēls, Jēkabs Lautenbahs-Jūsmiņš), Jānis Sārts, Jānis Veselis, Jānis Medenis, Vilis Cedriņš, Jānis Sudmalis, Eduards Paeglis, Hilda Vīka, Kārlis Sūniņš, Jēkabs Strazdiņš, Jānis Zaikovs un citi.

Latviešu dievturu sadraudzes darbība tika pārtraukta 1940. gada vidū, kad Latvijas Republiku (LR) okupēja Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) karaspēks. E. Brastiņš tika arestēts, un pēc vairākiem formāliem tiesas procesiem viņam tika izpildīts nāvessods.

1 saistītas personas