Laikraksts "Tālavietis"

Izdevējs: Valmieras pilsētas valde

Atbildīgais redaktors: Jānis Vesets

1 saistītas personas