Kusas pamatskola

Kusas 6-klasīgā pamatskola (1923-1940)

Kusas pagasta Tautskola (līdz 1948)

Kusas 7-klasīgā pamatskola (1948-1953)

Kusas septiņgadīgā skola (1953-1962)

Kusas astoņgadīgā skola (1962-1989)

Kusas deviņgadīgā skola (1989-1992)

Kusas pamatskola (pēc 1992)

No: https://kusasskola.mozello.lv/skolas-vesture-1/ [12.05.22.]

1 saistītas personas