Laikraksts "Komunārs"

Latvijas Komunistiskās partijas Dobeles rajona komitejas un Dobeles rajona tautas deputātu padomes izdevums.

Dobelē, Beikas ielā 10a (tagadējā Zaļā iela)

1 saistītas personas