Republikas Padomju Tirdzniecības tehnikums

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, turpmāk tekstā – skola, sākums ir datēts ar Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 1945. gada 14. janvāra lēmumu. Šo datumu uzskata par oficiālo dibināšanas datumu, kad tika nodibināts Rīgas Tirdzniecības tehnikums.

1945. gada 16. jūnijā tika mainīts nosaukums uz Republikas Padomju Tirdzniecības tehnikumu. Tehnikums darbu uzsāka uz bijušās Rīgas Tirdzniecības skolas bāzes, kura visu laiku tika papildināta.

1990. gada oktobrī tika mainīts skolas nosaukums – Rīgas Tirdzniecības tehnikums.

2013. gada 10. jūlijā Rīgas Tirdzniecības tehnikums tika pārdēvēts par Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu.

http://rtpv.edu.lv/vesture/