Ārlavas evaņģēliski luteriskā draudze

Senākās ziņas par Ārlavas draudzi ir no 1383. gada - kādā dokumentā pieminētas Ārlavas mācītāja (katoļu) zemes. 1533. gadā Ārlavā darbojies katoļu priesteris Kristāns Vulfs (Wulff). Draudze piederēja pie Kursas bīskapijas un Piltenes iecirkņa.

Koka baznīca 1665. gadā celta vecās vietā; mūra baznīcas celtniecība pabeigta 1793. gadā, pārbūve pašreizējā izskatā – 1862/63.g.Draudzes mācītājs apkalpo arī Valdemārpils un Rojas baznīcas, 20.gs.20gados tās kļūst patstāvīgas.

Sīkākas ziņas par Ārlavas draudzi arī: A.Freijs. Talsu novada draudzes un baznīcas. Talsu novads. Enciklopēdisks rakstu krājums. 1935, 292.-295.lpp.