Rindas mācītājmuiža

Rindas mācītājmuiža (Angermündscher Pastorat) atradas Piltenes apgabala Popes muižas (Popen) novadā. Ziņas par tās mācītājiem ir kopš 1647. gada. Pie Rindas draudzes piederēja divas filiālbaznīcas – Popē (vēlāk Pope kļuva par draudzes centru) un Miķelciemā (Pissen), kas pirmoreiz minētas 1727. gadā. Mācītāja uzturēšanai mācītājmuižai bija piešķirtas dažas zemnieku saimniecības, 1767. gadā tās pievienoja Popes muižai, mācītāji saņēma algu naudā un naturālijās. No 1782. līdz 1835. gadam Rindas mācītājs bija Johans Zāmuels Hilners (Hüllner). 1797. gada revīzijas laikā pastorātā dzīvoja vēl arī mācītāja dēls Ulrihs Kristians, meita Elizabete Juliana Karolīna Amālija un māsa Regīna Elizabete, kā arī virēja Anna Doroteja Branda, kalpone Gotlība un 67 gadus vecs nespējnieks Mārtiņš, kas bija brīvi cilvēki. Pārējie muižas iemītnieki – kalps, istabene un bērnu aukle – bija dzimtcilvēki. Pavisam Rindas mācītājmuižā reģistrēti 10 iedzīvotāji (vidējais vecums – 29,9 gadi).
www.kurzemes-zemgales-hercogiste.lv

1 saistītas personas